Avaleht / Uudised

Korvtõstuki kasutamisel on väga oluline järgida kõiki ohutusnõudeid

25.02.2016


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

Mart ja Kristjan (nimed muudetud) said otseselt juhilt ülesande teostada seitsme meetri kõrgusel korvtõstukilt hoone räästakasti ehitustöid. Kristjan juhtis neljarattalise liigendmastiga poomtõstuki töökohale. seejärel sisenes Mart koos töövahenditega samuti korvi. Korvi üles juhtides riivas Kristjan tõstuki poomiga kõrval seisnud mitte kasutuses olnud käärtõstukit. Kristjan kummardas pea tõstuki eesmise korvipiirde kohale, et paremini jälgida tõstukiga manööverdamist. Tõstuki korvi juhtimise käigus jäi Kristjani pea räästa ja tõstukikorvi piirdekonstruktsiooni vahele. Kolleeg vabastas Kristjani konstruktsioonide vahelt, juhtis korvtõstuki maapinnale ning kutsus kohale kiirabi. Kannatanu toimetati erakorralise meditsiini osakonda, kus tal tuvastati ülalõualuu murd.

Miks juhtus?

Kuna tõstuki poomi liikumise nähtavus oli korvist piiratud, kummardus Kristjan jälgimiseks üle eesmise korvipiirde. Olles kummardatult piirde kohal ning üleval pool oleva räästakonstruktsiooni lähedal, oli Kristjani tähelepanu suunatud manööverdamisele. Seetõttu ei märganud ta ülessuunas liigutamisel räästakonstruktsiooni ning sai vigastada.

Kuidas edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida?

Tõstuki korvis peab tõstuki juhtija veenduma, et tõstuki liigutamine ei põhjusta endale ja/või kaastöötajale. Tõstukit on üpris keeruline kitsastes tingimustes manööverdada. Vajadusel aitavad korvis asuva kaastöötaja või maapinnal oleva kolleegi asjatundlikud juhtnöörid takistustega kokkupõrget vältida. Võimalusel tuleb tõstuki töötamisalal liikumist takistavad seadmed, masinad ja materjalid eelnevalt eemaldada.

Kristjan oli esimest päeva tööl ja omamata eelnevat kogemust lubati ta siiski suurema ohtlikkusega tõsteseadet kasutama. Kuigi teda oli juhendatud, siis ei olnud veendutud, et ta on omandanud ohutud töövõtted. Enne korvtõstukiga iseseisvale tööle lubamist tuleb väljaõppe käigus ohutud töövõtted omandada ja juhendajal veenduda, et töövõtteid ka praktikas osatakse rakendada. Olgu öeldud, et vigastuse tekitanud olukorras väljaõpet ei toimunud. Kogenum kaastöötaja Mart oleks võinud käärtõstukiga kokkupõrke järgselt ise tõstuki juhtimise üle võtta.

Sündmuskohal tuvastati sagedasti eiratud ohutusnõue, mida siinkohal on paslik meelde tuletada kõikidele korvtõstukite kasutajatele ning tööandjatele. Tõstuki töötamisalale tuleb tõkestada pääs liikluskorraldusega ning selle tagamiseks ettenähtud vahenditega. Abinõu vähendab kokkupõrke tõenäosust teiste liiklusvahenditega, samuti tõenäosust saada töötamisalal liikudes vigastatud.

Tagasi
Korvtõstuki kasutamisel on väga oluline järgida kõiki ohutusnõudeid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks