Avaleht / Uudised

Tööminutid: koondamise põhireeglid

16.02.2016


Viimastel nädalatel on meedias palju juttu olnud koondamistest. Seetõttu pean oluliseks veelkord üle käia töötaja koondamise põhireeglid, mis on olulised nii töötaja kui tööandja vaates.

Koondamine tähendab töölepingu seaduse kohaselt tööandja ühepoolse otsuse alusel töölepingu erakorralist ülesütlemist, mille on tinginud tööandja ettevõtte majanduslik olukord või töö lõppemine senistel tingimustel. Töötamise registrisse kantakse koondamise korral töölepingu lõppemise alusena TLS § 89.

Töötaja koondamisest saab rääkida juhtudel kui lõppeb ühe töötaja töö kuid ka siis kui organisatsiooni tegevus lõppeb täielikult ehk toimub likvideerimis- või pankrotimenetlus. Igal juhul on oluline töö lõppemise aspekt. Tööandja peab koondamist põhjendama ülesütlemisavalduses.

Koondamine saab alguse tööandja otsusest töö ümber korraldada ja töötajate arvu vähendada.

Vahel küsivad töötajad, et kui tervis ei võimalda enam töötamist jätkata või tööandja ei täida töölepingu kokkulepitud tingimusi, saab nõuda või paluda tööandjalt koondamist. Seadus seda ei võimalda. Nendel juhtudel on teised alused ja võimalused töölepingu ülesütlemiseks töötaja enda või tööandja poolt, aga tegemist ei ole koondamisega.

Kui tööandja on otsuse teinud, mitme töötaja töökohad tuleb koondada ning mõistab, et tegemist on seaduse mõistes kollektiivse koondamisega, peab ta kaasama koondamise protsessi ka töötajad. Samal ajal saab ta protsessi kaasata ka Töötukassa, kes aitab teavitada töötajaid nende edaspidistest võimalustest uue töö leidmisel ning vajadusel tööturuteenuste saamisel.

Kui lõplik otsus koondatavate arvu osas paigas, peab tööandja valima, kes on need töötajad, kelle töökoht koondatakse. Seadus valikukriteeriume ette ei näe, need on tööandja enda määrata. Valiku tegemisel võib tööandja arvestada nii töötaja senist töökogemust, vanust, haridustaset, koolitusi või ükskõik millised muid kriteeriume, mis on võrreldavad.

Siiski on seaduses kirjas piirangud, mida tööandja peab arvestama. Kui tegemist ei ole ettevõtte likvideerimise või pankrotiga, ei tohi koondada rasedat töötajat ning tööle jäämise eelisõigus on alati töötajate esindajal ning töötajatel, kes kasvatavad alla kolmeaastast last.

Enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd ning korraldama vajadusel täiend- või ümberõppe ehk tööandja tegevus peab olema suunatud eelkõige töötamise võimaluse säilitamisele. Muidugi alati see võimalik ei ole, eriti kui ettevõte on juba niigi raskes majanduslikus olukorras.

Koondamisel tuleb järgida ka etteteatamistähtaegu, see tähendab, et kui koondatav töötaja on tööandja juures töötanud alla ühe aasta, peab tööandja talle ette teatama vähemalt 15 päeva, kui töökogemus on 1-5 aastat, siis vähemalt 30 päeva, 5-10 aastat, siis vähemalt 60 päeva ja kui töötaja on olnud selle tööandja juures tööl üle 10 aasta, siis vähemalt 90 päeva. Kui töötajaga sõlmitud töölepingu või kollektiivlepingus on aga ette nähtud pikem etteteatamistähtaeg, tuleb kindalasti seda järgida.

Nendel juhtudel, kui tööandjal ei ole enam võimalik etteteatamistähtaega järgida ja tööd pakkuda, tuleb töötajale vähem ette teatatud aeg kinni maksta rahas.

Lisaks vähem ette teatatud ajale peab tööandja igal juhul ja alati maksma töötajale koondamishüvitist, milleks on töötaja ühe kuu keskmine töötasu. Kui töötaja on tööandja juures töötanud üle viie aasta, siis teeb tööandja avalduse Töötukassale, et töötaja saaks täiendavat koondamishüvitist. Selle hüvitise väljamaksmine ei sõltu töötustaatusest.

Seega võib koondatud töötaja lõpparve koosneda neljast erinevast osast ehk siis hüvitisest vähem ette teatatud aja eest, koondamishüvitisest, kasutamata ja aegumata põhipuhkuse hüvitisest ning viimase kuu töötasust. Kui töötaja soovib täpselt teada, millest lõpparve koosneb ning kuidas arvutatud on, on tal alati õigus nõuda tööandajalt neid andmeid kirjalikult ja tööandjal kohustus need töötajale ka esitada.

Värsket tööminutite saadet saate kuulata siin.

Allikas: Kuku Raadio

Foto: SXC

 

Tagasi
Tööminutid: koondamise põhireeglid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks