Avaleht / Uudised

Märka head oma töökeskkonnas

18.12.2012
Alates 2009. aastast kogub ja levitab Tööinspektsioon töökeskkonna parimaid praktikaid, mis on headeks näideteks ettevõtetele, kes sooviksid parandada oma töökeskkonda, kui endal ideid selleks napib.
 
Käesolevas rubriigis vahendame häid tavasid Eesti ettevõtete töökeskkonnast, kus töötajate heaolusse ja ohutusse panustatakse enam, kui seadusandlus selleks kohustab. Näidete paremaks leidmiseks on loodud kümme temaatilist alamrubriiki, mis sisaldavad järgmisi töökeskkonna parimaid praktikaid:

1.Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll
Käsitletakse häid kogemusi riskianalüüsi koostamisel, sisekontrolli korraldamisel ja kuidas nende küsimuste lahendamisel haaratakse kogu töökollektiivi. Siin on aktiivselt kaasa löönud töökeskkonnavolinikud, töökeskkonna nõukogud kui ka ettevõtte iga töötaja. Tähelepanu on pööratud juhtumitega „Peaaegu tööõnnetus”.  Töötaja, kes avastab, et esines olukord, kus oleks võinud toimuda tööõnnetus, täidab vastava aruande vormi. Aruandes kirjeldab ta sündmust järgmiselt: mida ta tegi; mis põhjustas ohtliku olukorra; milline oli tulemus; kuidas ta ennetasid tõsist õnnetust antud juhul; kuidas tulevikus ennetad sellist õnnetust (millised meetmed tuleks rakendada). Ärakiri sellest aruandest antakse juhtkonnale. Vastavalt esitatud aruannetele töötavad tehnikaosakonna töötajad välja tegevuse, mis hoiab tulevikus ära võimaliku õnnetuse. Sisekontrolli paremaks jälgimiseks töötasid tehnikaosakond koos IT osakonnaga välja programmi, mis võimaldaks töötajatel planeerida oma töid. Programmi pannakse kirja kõik korralised remonttööd ja samuti sisekontrolli käigus avastatud puudused. Samuti pildistatakse leitud problemaatiline koht ja lisatakse juhtumi juurde. Programmi käsitsemine on tehtud võimalikult lihtsaks, et erineva arvutitundmise tasemega inimesed saaksid seda probleemideta kasutada. Tehnikaosakonnas on puutetundliku ekraaniga arvuti, kus kõik töötajad saavad vaadata millised tööd ja mis ajaks on talle planeeritud. Samuti võimaldab see programm jälgida tööde teostamise kulgu.
 
2. Juhendamine ja väljaõpe
Ettevõtted on siin suurt tähelepanu pööranud uute töötajate väljaõppe tõhustamisele, kuna enim õnnetusi juhtub äsja tööle tulnud töötajatega.
 
3. Isikukaitsevahendite kasutamine
Põhirõhk on pööratud isikukaitsevahendite valimisele, efektiivsemale kasutamisele jne.
 
4. Töötajate tervise kontroll
Parimad praktikad, millest on kasu töötajate tervisekontrolli korraldamisel ja töötajate tervisel.
 
5. Raskuste käsitsi teisaldamine
Raskuste käsitsi teisaldamine võib põhjustada:
- kuhjuvaid tervisehäireid, mille põhjuseks on pidevast tõstmisest tule nev luu-lihaskonna seisundi järkjärguline ja süvenev halvenemine, nt alaseljavalu;
- ägedaid traumasid, näiteks õnnetustes tekkinud haavad või luumurrud.
Seljavalu on Euroopa Liidus peamine tööga seotud tervisekaebus (23,8%) ja uutes liikmesriikides kaebab selle üle märkimisväärselt rohkem töötajaid (38,9%)Toodud praktikates on rakendatud tehnilisi kui ka korralduslikke abinõusid.
 
6. Tervisedendus
Kõik meetmed, mis tööandja on kasutusele võtnud töökohtadel ja olmes töökeskkonna tervislikumaks muutmises.
 
7. Tööstress ja sellega toimetulek
Tööstress on üks tõsisemaid tervise- ja ohutusprobleeme Euroopas. Iga neljas töötaja kannatab selle all ning uuringud näitavad, et 50–60% kõikidest töölt puudutud päevadest on seotud stressiga. See on äärmiselt kulukas nii inimeste endi kannatuste kui ka majandustulemuste halvenemise seisukohalt. Meetmed, millega on vähendatud tööstressi, ühildatud pere ja tööelu, meeskonna tunde loomine ühisüritustega.
 
8. Ergonoomia
Näited, mis seotud tööd kergendavate abivahendite kasutuselevõtuga. Samuti käsitletakse töökohtade sobivust töötajale.
 
9. Töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnavolinike töökorraldus
Toodud näited, kuidas muuta töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogude tööd efektiivsemaks.
 
10. Muud
Igal aastal hindab Tööinspektsiooni töötajatest moodustatud komisjon parimaid praktikaid ning tunnustab kolme parimat. Kui leiad, et Sinu ettevõttes on ette võetud tegevusi töötajate ohutuse, tervise ja heaolu paremaks tagamiseks, siis anna sellest kindlasti teada Tööinspektsiooni teabe peaspetsialistile Berit Nukale (berit.nuka@ti.ee). Oma lahenduse tutvustamiseks võid kasutada parima praktika esitamise vormi. Rakendatud parimate praktikate leidmist töökeskkonnas aitavad tööinspektorid märgata oma ettevõtte külastustel.
 
Lisainfo:
Leevi Pääbo
Lääne inspektsiooni tööinspektor
Telefon: 385 0200, 5623 0918
E-kiri: leevi.paabo@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon 
Tagasi
Märka head oma töökeskkonnas
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks