Avaleht / Uudised

Töövahendi puudumine ei võimalda ohutusnõuet täita

14.01.2016


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. 2016. aasta esimeses loos räägib töökeskkonna konsultant, mis võib juhtuda, kui puuduvad vajalikud töövahendid.Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

45-aastane Raivo (nimi muudetud) oli ettevõttes töötanud elektrimontöörina pea aasta ning omas erialast tööstaaži seitse aastat. Ühel külmal jaanuarikuu pealelõunasel ajal sai kolmeliikmeline töörühm ülesande demonteerida õhuliin ja päevinäinud puitpost ning paigaldada uus post. Objektile jõudnud rühma juht asus lülitamis- ja maandustoiminguid sooritama ning kaks montööri, kellest üks oli Raivo, asusid töökohta ette valmistama.

Puidust postid võivad olla pehkinud ning selle väljaselgitamiseks torkis Raivo maapinna lähedalt posti noaga. Hinnanud posti püsikindlaks, asus ta ronimisraudadega posti otsa ronima, et olemasolevat pingestamata õhuliini isolaatoritest lahutada. Viimase õhuliini lahutamise järgselt tajus Raivo posti liikumist. Ronimisraudadega posti küljes kinni olnud Raivo langes vastu külmunud maapinda koos postiga, mille hoogu pidurdasid lähedalasunud puu oksad. Kohale kutsutud kiirabi toimetas kannatanu erakorralise meditsiini osakonda, kus tal tuvastati sääreluu hulgimurrud.

Miks juhtus?

Töötaja kontrollis eelnevalt puidust posti püsikindlust, kuid selle külmunud välispind ei reetnud pehkinud puiduosa olemasolu. Posti toetanud õhuliinide lahutamise järgselt murdus ronimisel post ning töötaja langes koos postiga vastu külmunud maapinda.

Kuidas edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida?

Ettevõttes oli samalaadne tööõnnetus pehkinud posti tõttu toimunud kuu aega varem ning töötajatele oli korraldatud ka täiendjuhendamine. Tööandjal oli kehtestatud üksikasjalik kord puitposti pehkimissügavuse kontrollimiseks. Korra järgi kasutatakse selleks naasklit, mida mõlema juhtumiga seotud töörühma liikmetele väljastatud ei olnud. Kehtestatud nõuete järgimine saab toimuda ainult olemasolevate töövahendite olemasolul.

Arvestades kohapealseid olusid, siis õhuliinidele juurdepääsuks oleks saanud kasutada korvtõstukit. Pehkinud posti olemasolul oli ka tööandja tõstuki kasutamise ohutusjuhendis ette näinud. Viimast ei olnud kasutamiseks tellitud.

Ohutusjuhendi järgi oleks pidanud töörühma juht kontrollima posti seisukorda ning vastu võtma otsuse postile ronimise osas. Töörühma juht usaldas Raivo hinnangut ning ei järginud talle omistatud kontrollimis- ja otsustamiskohustust. Edaspidiseks aruteluks võib lugeja küsida: miks ei olnud tööandja naasklit väljastanud ning juht seda varem nõudnud? Kas tegemist võis olla ohutusnõudega, mida siiani oluliseks ei peetud ning üksikasjalikult ei järgitud?

Vaata lisaks ka järgnevaid Tööelu portaali teemalehti:

Foto: sxc/Herman Brinkman

Tagasi
Töövahendi puudumine ei võimalda ohutusnõuet täita
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks