Avaleht / Uudised

Tööminutid: kollektiivlepingud

01.12.2015


Viimases Tööminutite saates jätkas Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu kollektiivlepingu teemadel.

Kollektiivlepingu peamiseks eesmärgiks on kokkuleppe sõlmimine nende küsimustes, mis ei ole seadusega üheselt reguleeritud või, mille osas pooled peavad vajalikuks seaduse miinimumnõuetest soodsamate tingimuste kohaldamist kõigile ettevõtte või  valdkonna töötajatele.

Kuna aga töösuhete regulatsioon on üldjoontes paindlik ja seadus kehtestab vaid miinimumnõuded, siis on seadusandja võimaldanud sõlmida teatud juhtudel tööandja tegevuse hõlbustamiseks sisuliselt töötaja kahjuks kõrvalekalduvaid kokkuleppeid.

Eesti töölepingu seadus võimaldab tööandjal töötajatega kokku leppida mitmetes eritingimustes. Näiteks koondamise korral pikemas etteteatamistähtajas või suuremas koondamishüvitises, kuid mitte ainult. Kõige olulisem seos kollektiivlepinguga on aga töölepingu seaduse kolmanda jao regulatsioonis ehk töö- ja puhkeaja osas.

TLS § 46 lõige 2 võimaldab kollektiivlepinguga pikendada summeeritud tööajaarvestuse perioodi kuni 12 kuuni tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajatel.

Ilma kollektiivlepinguta selliseid erisusi rakendada ei saa ja summeerimisperioodi maksimumpikkuseks on seadusest tulenevalt 4 kuud. Kui töösuhete järelevalve käigus avastatakse, et tööandja rakendab neljast kuust pikemat summeerimisperioodi kollektiivlepinguta, nõuab tööinspektor rikkumise kohest lõpetamist. Lisaks võib tööandjale määrata karistuseks rahatrahvi kuni 1300 eurot, vaatamata sellele, et töötajad on sisuliselt sellise tingimusega nõustunud ja tööandja koostatud tööajakava alusel tööl käinud.

Milliste töösuhte osades annab kollektiivleping võimaluse erandite sõlmimiseks, kuula lähemalt Tööminutite saatest.

Allikas: Kuku raadio

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehte kollektiivlepingutest.

Tagasi
Tööminutid: kollektiivlepingud
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks