Avaleht / Uudised

Võõrtöötajaid ohustavad töövigastused ja haigused enam kui teisi töötajaid

17.12.2012Samal ajal kui võõrtöötajad on paljudes riikides nii oskus- kui ka lihttööjõu väärtuslik allikas, teevad nad sageli palju ületunde ning on nõrga tervisega; seetõttu ohustavad neid töövigastused ja haigused enam kui teisi töötajaid. Viimastel aastatel on võõrtöötajate tööhõive määr kõrge riskiga sektorites pidevalt tõusnud, mis tähendab, et võõrtöötajaid töökohal ohustavate olukordade ennetamiseks on vaja paremaid praktilisi lahendusi.


Rahvusvaheline ränne on toetanud majanduskasvu ja jõukust nii vastuvõtja- kui ka päritoluriikides. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) andmetel on sisserändajad paljude industrialiseeruvate riikide jaoks väärtuslik vähese väljaõppega ja ilma väljaõppeta töötajate allikas ning arenenud riikide jaoks kõrge kvalifikatsiooniga töötajate allikas, aidates viimastel säilitada majanduslikku konkurentsivõimet.

Termin „võõrtöötajad” hõlmab palju eri kvalifikatsioonitasemega inimesi – igaühel oma põhjused teise riiki suunduda. Mitte kõik võõrtöötajad ei ole tööohutuse ja töötervishoiu vaatenurgast ohustatud, kuid muret tekitavad kolm võõrtöötajatega seotud tööohutuse ja töötervishoiu aspekti. Need on:Sisserännanute hulga kasvutempo tõusis maailmas 1960.–1990. aastatel üle kahe korra, jõudes 1985.–1990. aastatel 2,6%-le, ning arvatakse, et 21. sajandil tempo tõenäoliselt kiireneb.

  • võõrtöötajate kõrge tööhõive määr kõrge riskiga sektorites;
  • keele- ja kultuuribarjäär suhtlemisel ning tööohutuse ja töötervishoiu alasel väljaõppel ning
  • asjaolu, et võõrtöötajad teevad sageli palju ületunde ja/või nende tervis on nõrkning on seega tööõnnetuste ja kutsehaiguste suhtes vastuvõtlikumad.

Võõrtöötajatega seotud kutsealaseid riske tuleks rohkem uurida, sest kuigi on olemas kirjandust rände, tervise ja töötingimuste kohta, käsitletakse harva neid küsimusi koos. Teemale lisab keerukust termini „sisserändaja” erinev määratlemine, teistsuguse terminoloogia kasutamine, täpse statistika puudumine ning asjaolu, et suur osa erialasest materjalist pärineb USAst ja seda ei saa tingimata üle kanda ELi konteksti.

Samuti on vaja rohkem head tava, et tööandjad, töökeskkonnavolinikud ja muud sidusrühmad saaksid leida praktilisi lahendusi, mille abil hoida võõrtöötajad ohust eemal.

Loe täpsemalt kõige olulisematest võõrtöötajatega seotud tööohutuse ja töötervishoiu probleemidest agentuuri Euroopa riskiseirekeskuse teoreetilisest uuringust võõrtöötajate kohta.

Tutvuge kõigi EU-OSHA väljaannetega vöörtöötajate kohta

Tutvuge kõigi EU-OSHA materjalidega võõrtöötajate kohta

Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Võõrtöötajaid ohustavad töövigastused ja haigused enam kui teisi töötajaid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks