Avaleht / Uudised

Tööandjad peavad maandama külmas töötamisest tulenevaid riske

14.12.2012Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab, et töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Füüsikalised ohutegurid on õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk. Tööandja peab rakendama abinõusid, et füüsikalistest ohuteguritest tulenevat terviseriski vältida või viia see võimalikult madalale tasemele. 

Vastavalt valitsuse 14. juuli 2007. aasta määrusele nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“, mis sätestab nõuded kõigi tegevusalade töökohtadele, peab töötajaid kaitsma ilmastikumõjude eest, mis võivad neid ohustada või tervist kahjustada.Samasugune nõue sätestatakse ka enamuse ajutiste töötamiskohtade suhtes vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“. Selle §26 „Ilmastikumõjud„ kohaselt tuleb töötajaid kaitsta ilmastikumõjude eest, mis võivad neid ohustada või nende tervist kahjustada. 

Tingimusi kõrge või madala temperatuuri juures töötamiseks Eestis kehtestatud ei ole. Tööruumide sisekliimat käsitleb Eesti standard EVS 839:2003, mis näeb ette nõuded tööruumidest vaid bürooruumidele. See standard ei ole tööandjale otseselt kohustuslik dokument. Selles toodud suurusi tuleks võtta soovituslikena. Küll peab sellest lähtuma kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel. Ruumides tuleks standardi võtta kui hea tava reeglit, mida hea tööandja järgib 

Välitöödel külmade ilmade ajal töötajal peab olema võimalus end soojakus soojendada, samuti võimalus teha paari tunni aja tagant pause ja soojendada end soojakus. Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §13 lõige 1 punktile 11 peab tööandja varustama töötajad isikukaitsevahendite ja tööriietega, kui töö laad seda nõuab. Külma puhul peab tööandja töötajad varustama soojade tööriietega, sobivate jalatsite, näo- ja silmakaitsetega. Silma ja näo kaitse peavad olema eraldi, sest kui need on ühes, siis muutuvad kaitseprillid hingamisel uduseks. 
Töötajatel peavad olema kindad, mis on sobivad töötamiseks töövahendiga ja mida ei pea käest ära võtma. Ka töövahend peab kinnastega töötamiseks sobiv olema. 

Töötamisel külmas peab tööandja tagama tööaja hulka arvestatavad vaheajad, mida on soovitav teha Terviseameti lehel avaldatud tuule-külma indeksis kirjeldatud temperatuuride mõjust lähuvalt. Puhkepausideks peab tööandja töötajad kindlustama soojakutega, kus töötajatel oleks võimalusel saadaval kuum jook või supp. Kohv ei ole soovitatav, sest see soodustab soojuse eraldumist. Juhul, kui tööga kaasneb füüsilisest tegevusest tingitud higistamine, peab soojakus olema töötajal võimalik kuivatada riideid või vahetada need kuivade vastu. 

Temperatuuri ja tuule liikumise kiirust peaks töökohas jälgima vähemalt iga nelja tunni järel. Eestis puuduvad piirväärtused töötamisel kõrge või madala temperatuuri tingimustes, kuid arvestada tuleb välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. 

Kokkuvõttes - tööandjal tuleb rakendada abinõusid, et töötajad oleksid kaitstud kahjulike välismõjude ning karmide ilmastikutingimuste eest.

Allikas: Tööinspektsioon 

Tagasi
Tööandjad peavad maandama külmas töötamisest tulenevaid riske
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks