Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Peresõbralik tööandja / Peresõbraliku tööandja märgis

Peresõbraliku tööandja märgis

Viimati uuendatud: 07.11.2018


Eestis on juba 15 aastat tunnustatud ja innustatud tööandjaid, kes väärtustavad oma töötajaid ning toetavad nende töö- ja pereelu paremat ühitamist, pakkudes pere- ja töötajasõbralikku töökeskkonda ning organisatsioonikultuuri.

2016. aastal kutsuti mitmete osapoolte koostöös ellu peresõbraliku tööandja märgise programm, mille eesmärgiks on muuta tööandjate töökultuuri ja –keskkonda pere- ja töötajasõbralikumaks ning välja selgitada välja Eesti pere- ja töötajasõbralikumad organisatsioonid. Samuti aitab see juhtida avalikkuse tähelepanu töötajate ja nende perede toetamise ning töökeskkonna arendamise vajalikkusele. Konkursi senised tulemused on andnud võimaluse tunnustada ja tõsta esile paljusid tublisid tööandjaid, kes väärtustavad head tööõhkkonda ja arvestavad töötajate pereeluga.

Miks on oluline olla peresõbralik tööandja?

Paljudes organisatsioonides mõeldakse töö, pere- ja eraelu ühitamisest rääkides automaatselt väikeste lastega töötajatele, kuid teema võib olla sama oluline ka teiste töötajate jaoks. Näiteks võib olla suurem vajadus toetavale töökeskkonnale vanurit hooldaval töötajal või tudengil, kes õpib ja töötab samaaegselt.

Oma töötajaid tasuks vaadata terve nende elu perspektiivis, mõistes ja toetades konkreetse eluetapi tugevusi ja väljakutseid. Mõistlik on suhtuda töötajatesse kui loodusvarasse – nendega ümber käimisel tuleb lähtuda samadest põhimõtetest nagu iga teisegi loodusvara puhul. Peresõbralike meetmete kasutamise tulemusena luuakse töötajatele võimalus elada tasakaalukamalt. Lisaks tõuseb töötajate ja nende perede elukvaliteet, vähenevad pinged pereelus ja alaneb stress tööelus.

Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad üldjuhul ka konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Kuna seeläbi väheneb ka tööjõu liikumine, siis säästab tööandja mh ka töötajate pideva värbamise ja väljaõpetamise arvelt. Lisaks on positiivse efektina välja toodud ka haiguspäevade arvu vähenemist, töötajate madalamat stressitaset ning tööandja maine paranemist. 

Külastusi 66150, sellel kuul 66150

Küsimused ja vastused

  • Kui kaua peresõbraliku tööandja märgise taotlemine aega võtab?
  • Missugused tööandjad saavad peresõbraliku märgise konkursil kandideerida?
  • Kuidas peresõbraliku tööandja märgist taotleda saab?
  • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks