Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töövaidlused / Kuni 2017.a lõpuni saabunud töövaidluste lahendamine, individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse alusel

Kuni 2017.a lõpuni saabunud töövaidluste lahendamine, individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse alusel

Viimati uuendatud: 17.01.2018


Töölepingu tingimuste või õigusakti kohaldamisel tekkinud lahkarvamust (töövaidlust) töötaja ja tööandja vahel on võimalik lahendada kohtueelses töövaidlusi lahendavas töövaidluskomisjonis. Töövaidluskomisjoni on mõistlik pöörduda siis, kui töövaidluse lahendamine poolte vahel ei ole andnud tulemust. Töövaidluse lahendamist töövaidluskomisjonis sätestab individuaalse töövaidluse lahendamise seadus. Komisjoni moodustamise kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega „Töövaidluskomisjoni põhimäärus“.  

Töövaidluskomisjon on reeglina kolmeliikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad juhataja, kes on Tööinspektsiooni ametnik, töötajate esindaja ja tööandja esindaja. Esindajad komisjoni koosseisu määravad keskliitude juhtorganid.

Töövaidluskomisjon vaatab läbi vaidluse, mis on tekkinud töötamisel töölepingu alusel. Muu võlaõigusliku lepingu täitmisel tekkinud vaidluse lahendamine kuulub kohtu pädevusse. Töövõtulepingust, käsunduslepingust või muust võlaõiguslikust lepingust tekkinud vaidlust lahendab töövaidluskomisjon üksnes siis, kui töötaja nõuab lepingu tunnistamist töölepinguks.

Külastusi 9187, sellel kuul 9187

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks