Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töövaidlused / Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis

Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Töölepingu tingimuste või õigusakti kohaldamisel tekkinud lahkarvamust (töövaidlust) töötaja ja tööandja vahel on võimalik lahendada kohtueelses töövaidlusi lahendavas töövaidluskomisjonis. Töövaidluskomisjoni on mõistlik pöörduda siis, kui töövaidluse lahendamine poolte vahel ei ole andnud tulemust. Töövaidluse lahendamist töövaidluskomisjonis sätestab individuaalse töövaidluse lahendamise seadus. Komisjoni moodustamise kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega „Töövaidluskomisjoni põhimäärus“.  

Töövaidluskomisjon on reeglina kolmeliikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad juhataja, kes on Tööinspektsiooni ametnik, töötajate esindaja ja tööandja esindaja. Esindajad komisjoni koosseisu määravad keskliitude juhtorganid.

Töövaidluskomisjon vaatab läbi vaidluse, mis on tekkinud töötamisel töölepingu alusel. Muu võlaõigusliku lepingu täitmisel tekkinud vaidluse lahendamine kuulub kohtu pädevusse. Töövõtulepingust, käsunduslepingust või muust võlaõiguslikust lepingust tekkinud vaidlust lahendab töövaidluskomisjon üksnes siis, kui töötaja nõuab lepingu tunnistamist töölepinguks.

Külastusi 5060, sellel kuul 5060

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks