Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Peresõbralik tööandja / Peresõbraliku tööandja märgis

Peresõbraliku tööandja märgis

Viimati uuendatud: 09.11.2017


Eestis on juba 15 aastat tunnustatud ja innustatud tööandjaid, kes on oma töötajaid väärtustanud ning toetanud nende töö- ja pereelu paremat ühitamist, pakkudes pere- ja töötajasõbralikku töökeskkonda ning organisatsioonikultuuri. Koostöös majanduslehe Äripäeva, ajakirja Pere ja Kodu, Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Personalijuhtimise Ühinguga (PARE) on selliseid ettevõtteid tunnustatud ning sellega teistele eeskujuks seatud.

Mitmete osapoolte koostöös ellu viidud peresõbraliku tööandja konkursi eesmärk on olnud välja selgitada Eesti pere- ja töötajasõbralikumaid organisatsioonid. Samuti sooviti juhtida avalikkuse tähelepanu töötajate ja nende perede toetamisele ning töökeskkonna arendamisele. Konkursi tulemused on andnud võimaluse tunnustada tööandjaid, kes väärtustavad head tööõhkkonda ja arvestavad töötajate pereeluga.

Paljudes organisatsioonides mõeldakse töö-, pere- ja eraelu ühitamisest rääkides automaatselt väikeste lastega töötajatele, kuid teema võib olla sama oluline ka teiste töötajate jaoks. Näiteks võib olla suurem vajadus toetavale töökeskkonnale vanurit hooldaval töötajal või tudengil, kes õpib ja töötab samaaegselt.

Oma töötajaid tasuks vaadata terve nende elu perspektiivis, mõistes ja toetades konkreetse eluetapi tugevusi ja väljakutseid. Mõistlik on suhtuda oma töötajatesse kui loodusvarasse. Nendega ümber käi-misel tuleb lähtuda samadest põhimõtetest nagu iga teise loodusvara puhul. Peresõbralike meetmete kasutamise tulemusena luuakse töötajale võimalus tasakaalukamalt elada. Samuti tõuseb töötajate ja nende perede elukvaliteet, vähenevad pinged pereelus ja alaneb stress tööelus.

Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad üldjuhul konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse efektina on välja toodud haiguspäevade arvu vähenemine, töötajate madalam stressitase, tööandja maine paranemine. Kokkuvõtteks see edendab tööandja konkurentsivõimet. Kuna väheneb tööjõu liikumine, siis säästab tööandja töötajate värbamisel ja väljaõpetamise.

Külastusi 52715, sellel kuul 52715

Küsimused ja vastused

  • Kui kaua peresõbraliku tööandja märgise taotlemine aega võtab?
  • Missugused tööandjad saavad peresõbraliku märgise konkursil kandideerida?
  • Kuidas peresõbraliku tööandja märgist taotleda saab?
  • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks